EBMeDS

Evidence Based Medicine Decision Support

Gebruiksvriendelijke en betrouwbare medicatiebeoordeling

EBMeDS is een systeem dat klinische beslissingsondersteuning biedt, door op basis van patiënteninformatie uit een elektronisch medisch dossier en de meest recente medische kennis, aanbevelingen op maat van de patiënt te geven. Het kan omschreven worden als een set regels (scripts) die toegepast worden op gestructureerde gezondheidsgegevens.

EBMeDS, Evidence-Based Medicine Electronic Decision Support

EBMeDS verzamelt relevante gestructureerde patiënteninformatie uit het elektronisch medisch dossier (EMD), stuurt deze door naar de EBMeDS-motor en stuurt zo nodig herinneringen, waarschuwingen en links naar richtlijnen terug naar het EMD. De patiëntgegevens worden verwerkt in elektronische formulieren en berekeningsprogramma’s. EBMeDS kan gebruikt worden voor de aanpak van de volksgezondheid, zoals Care Gap-analyses en Predictive Analytics.

Wat mag u verwachten?

EBMEDS-berichten zijn onderverdeeld in drie niveaus volgens hun graad van belang: waarschuwingen, oproepen en herinneringen. Deze berichten verschijnen in het EMD-pakket van de huisarts.

Wat is het verschil tussen waarschuwingen, oproepen en herinneringen?

  • Waarschuwingen verschijnen wanneer het negeren van een aanbeveling de patiënt ernstig letsel kan toebrengen.
  • Oproepen verschijnen wanneer een aanbeveling aanzienlijke voordelen heeft voor de patiënt.
  • Herinneringen verschijnen wanneer er een duidelijk bewijs van voordeel is, maar de omvang van het voordeel is niet gelijk voor alle patiënten.

Hoeveel regels (scripts) zijn er?

Er zijn meer dan 2.000 scripts, waarvan er meer dan 600 actief gebruikt worden (1/2019) in de Finse versie. Het totale aantal individuele aanbevelingen omvat bijna 50.000 scripts.

In België is EBMeDS geïntegreerd in HealthOne en er loopt een proefproject met Medispring.

Video

Bekijk deze video (in het Nederlands), het geeft een algemeen beeld van EBMeDS geïntegreerd in een EMD.

https://player.vimeo.com/video/106191411

EBMeDS – universeel en interoperabel

EBMeDS is onafhankelijk van het platform waarop het geïnstalleerd moet worden. Het kan in elk gestructureerd en gecodeerd EMD-pakket geïntegreerd worden. De gebruikte technologie is eenvoudig en efficiënt, en werkt met tekstbestanden. De installatie van de toepassing en de updates verloopt snel en eenvoudig.

Interactie tussen het EMD-pakket en de EBMeDS-engine

Het zijn de softwareontwikkelaars die vertrouwd zijn met de interne structuur van het EMD-pakket die de client-module installeren De client-module haalt patiëntgegevens op uit de EMD-databank en stuurt deze in gestandaardiseerd XML-formaat naar de EBMeDS-module. Vervolgens ontvangt de client-module antwoorden die weergegeven kunnen worden in het EMD.
Aangezien de client-module voor elk afzonderlijk EMD-pakket ontwikkeld moet worden, wordt er geen standaard interfacecomponent geleverd door de EBMeDS-ontwikkelaars.

EBMEDS is een product van

Duodecim Medical Publications Ltd., de uitgeverij van de Finnish Medical Society Duodecim. Zowel de Society als de uitgeverij werken nauw samen met het GRADE-onderzoeksteam, het GIN-netwerk en EBSCO publishing.

ebmeds-2
ebmeds-1