ebm-richtlijnen

Platform voor EBM-richtlijnen

Het platform voor EBM-richtlijnen dat ontwikkeld is door Iscientia geeft zorgverleners toegang tot verschillende databanken met EBM-richtlijnen.

 • De meest omvangrijke databank is de Duodecim Point of Care Guidelines for General Practitioners, die zowat 1000 samenvattingen van richtlijnen bevat, naast 4800 samenvattingen van systematische reviews en honderden afbeeldingen en video’s.
 • De set van 1000 richtlijnen is vertaald naar het Nederlands en het Frans (andere talen zijn bezig) door een team van gespecialiseerde medisch vertalers en gevalideerd door huisartsen.
 • We volgen de updatecyclus van Duodecim om de herziene vertaalde richtlijnen te publiceren (ongeveer 300 updates per jaar).
 • Naast deze internationale databank kan een land specifieke nationale richtlijnen van verschillende richtlijnontwikkelaars toevoegen, of kunnen er contextuele noten aan een internationale richtlijn toegevoegd worden. Kijk voor meer informatie op ons redactioneel platform!

Snelle of geavanceerde zoekmogelijkheden

Zoek snel en eenvoudig met slechts één klik, of experimenteer met de geavanceerde zoekfuncties.

 • Eenvoudig zoeken? Voer één of meer termen in, klik op Opzoeken en bekijk de resultaten.
 • Bewaar specifieke zoekopdrachten op ze later opnieuw te gebruiken.
 • Open recent geraadpleegde pagina’s.
 • Zoek op thema of medicatie.
 • Zoeken op PICO.
 • Ook andere, klantspecifieke zoekfunctionaliteiten zijn mogelijk, zoals:
  • zoeken op basis van uw profiel (huisarts, vroedvrouw, verpleegkundige, apotheker, …)
  • zoeken op specialiteit
  • zoeken in een of meer talen
  • zoeken op synoniemen

Wanneer u een onderwerp hebt opgezocht, kunt u de resultatenlijst filteren op basis van datums, organisatie, type document …

slide 2

Richtlijnen, samenvattingen, afbeeldingen of video’s raadplegen

 • In de titelzone vindt u informatie over:
  • datums: wanneer is de richtlijn gemaakt of bijgewerkt,
  • het niveau van de informatie volgens de piramide van Haynes,
  • de producent van de richtlijn.
 • Via de inhoudsopgave aan de linkerkant klikt u meteen door naar een specifieke onderdeel, zoals behandeling, diagnose, verwijzingen, medicatie …
 • U kunt feedback geven aan de redactie, een link naar collega’s sturen, een richtlijn als uw favoriet markeren (deze verschijnt op uw homepage na inloggen!), de pagina opslaan in pdf of afdrukken.
 • Als er patiënteninformatie beschikbaar is, kunt u dit ook onmiddellijk raadplegen.
 • En ook als er een kritisch artikel beschikbaar is, hebt u er onmiddellijk toegang toe.
 • Er is ook steeds een link naar de bronrichtlijn, dit is de volledige tekst van de richtlijn. Hetzelfde geldt voor eventuele studies of aanverwante artikelen, bijvoorbeeld op Pubmed.
 • De auteurs en hun eventueel belangenconflict zijn bereikbaar via de richtlijn.

 

Een samenvatting van bewijs bekijken.

Verwijzingen naar samenvattingen van systematische reviews zijn duidelijk zichtbaar in de richtlijn. Als u erop klikt, wordt de samenvatting geopend, met vermelding van de graad van bewijs (level of evidence) en een link naar de brondocumenten (Pubmed).

Afbeeldingen in klein of groot formaat

Elke illustratie is zichtbaar in de richtlijn. Klik erop om de illustratie meer in detail te kunnen bekijken.

Tools en programma’s

Als er tools of programma’s beschikbaar zijn, kunt u deze direct openen en gebruiken.